Hjemmeside under opbygning

Hjemmeside under opbygning

  Hej alle Som I nok har lagt mærke til så er hjemmesiden ved at blive ombygget og er nu ved at være klar. Der er forskellige funktioner som jeg bygger på løbende, bl.a. forum funktionen som er kommet på idag og som I meget gerne må teste med at sætte nogle diskussioner/indlæg igang. Så […]

[Læs videre]
DM 2013: André Kjærsgaard genvandt titlen

DM 2013: André Kjærsgaard genvandt titlen

Mesterskabet år 2013 blev en gentagelse af 2012, hvad vindere angår, med André Kjærsgaard som vinder for mændene og Pernille Kjærsgaard som vinder for kvinderne. Der er også gentagelse i juniorkategorien for Kolja Slot Rytter.

[Læs videre]
DM 2013 – Odense

DM 2013 – Odense

Mesterskabet 2013 kommer til at foregå i omegnen af Odense i weekenden 24-25.august med base på campingpladsen Blommenslyst et par km vest for Odense.

[Læs videre]

Cyclevision 2013 aflyst

Banen, FlevOnice, som arrangementet skulle afvikles på, har valgt at gennemføre en række ombygninger som gør det stort set umuligt at afholde Cyclevision samtidigt. Derfor har arrangørerne valgt at aflyse årets Cyclevision. Kilde: http://www.ligfiets.net/news/4419/nieuwe-situatie-cyclevision.html

[Læs videre]

Referat af generalforsamling 2012

Antal deltagere: 9 medlemmer. Valg af dirigent Brian Scharling blev valgt. Valg af referent Brian Scharling blev valgt. Aflæggelse af og godkendelse af bestyrelsens beretning Brian Scharling oplæste bestyrelsens beretning. (se herunder) Den blev godkendt. Siden sidste generalforsamling har vi i bestyrelsen primært arbejdet med bladet, forårsweekenden 2012 i Horsens og hjemmesiden. Desuden har vi […]

[Læs videre]

Referat af generalforsamling 2011

Lørdag den 9. april 2011 i Ungdomshuset i Odense. Deltagere: 20 medlemmer. 1. Valg af dirigent Brian 2. Valg af referent Nils Birkegaard 3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. Brians beretning i hovedpunkter: De fleste af møderne er holdt som telefonmøder. Søndagsturen sidste år blev forlang, i år bliver den lavet kortere. DM i […]

[Læs videre]

Referat af generalforsamling 2010

Generalforsamling lørdag den 10. april 2010 Antal deltagere: 18 medlemmer, 1 gæst. Valg af dirigent. Brian Scharling. Valg af referent. Nils Birkegaard Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. Efter Brians fremlagde beretningen, som blev godkendt med applaus. Aflæggelse og godkendelse af revideret budget. Mogens fremlagde regnskabet, som er godkendt af revisorerne. Regnskabet blev godkendt af […]

[Læs videre]

Referat af generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling i Liggecykelforeningen d. 18. april 2009. Der var mødt ca. 20 medlemmer op til generalforsamlingen, der fandt sted d. 18. april 2009 kl. 17.00 i beboerlokalerne Haraldsgade 16A, København. Formanden bød velkommen og orienterede om at dagsordenen var udsendt med ’Liggecyken nr. 1/2009’. 1. Valg af dirigent Formanden spurgte om hvem der […]

[Læs videre]

Referat af generalforsamling 2008

Generalforsamling 29. marts 2008. Dagen blev indledt med en ”lille” cykeltur fra Horsens til Danmarks højeste punkt, Ejer Baunehøj. At dømme efter de hjemvendte cyklister, er der noget om, at det er hårdt at køre op ad bakke på en liggecykel – måske fordi liggecyklister dovner på de lige strækninger og ned ad bakke, og […]

[Læs videre]

Referat af generalforsamling 2007

Referat af generalforsamling for HPV Klub Danmark 31. marts 2007 i Odense Fremmødte 13 medlemmer Dagsorden Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning Regnskab Næste års kontingent, budget Behandling af indkomne forslag Navneændring Øvrige vedtægtsændringer Valg til bestyrelsen Valg af revisorer Eventuelt Ad 1 Valg af dirigent Jørgen Pedersen blev valgt, og konstaterede at […]

[Læs videre]