Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling i Liggecykelforeningen  Den 11. april 2015 på Holbæk Fjord Camping Fremmødte: 13 medlemmer Dagsorden Valg af dirigent Valg af referent Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab Vedtagelse af kommende års kontingent og fremlæggelse af budget for indeværende år. Bestyrelsen foreslår 95 kr. i kontingent for 2016 […]

[Læs videre]

Referat af generalforsamling 2014

Afholdt i Randers 5. april 2014. Dirigent: Brian Scharling Referent: Jon Bendtsen Bestyrelsens beretning: Formand Brian Scharling fremlægger. – – – Der var været afholdt 6 møder, 3 med fysisk fremmøde og 3 pr. telefon. Poul trak sig efter generalforsamlingen og Jørgen Pedersen indtrådte i stedet for. I løbet af året har vi drøftet arrangementerne […]

[Læs videre]