Referat af generalforsamling 2008

Generalforsamling 29. marts 2008.

Dagen blev indledt med en ”lille” cykeltur fra Horsens til Danmarks højeste punkt, Ejer Baunehøj. At dømme efter de hjemvendte cyklister, er der noget om, at det er hårdt at køre op ad bakke på en liggecykel – måske fordi liggecyklister dovner på de lige strækninger og ned ad bakke, og således ikke får trænet lårbasserne…

Generalforsamlingen blev indledt med god dansk flæskesteg med sovs, kartofler og rødkål. Så faldt der ro over folket, og (energi)depoterne blev fyldt godt op igen. Der var 25 deltagere, ganske pænt. Torben Thellefsen modtog valget som dirigent med applaus. Undertegnede tog tjansen som tangentrytter.

Formand Brian aflagde beretning (se blad nr. 1/2008), og efter debat og afklarende spørgsmål blev den godkendt. Hovedpunkterne i debatten er resumeret nedenfor sammen med punktet Eventuelt.

Regnskabet krævede nogle forklaringer, bl.a. fordi revisorerne havde tilføjet nogle kommentarer vedr. posteringer udenfor regnskabsåret (bl.a. 2007-kontingent betalt i 2006 og trøjer betalt af medlemmerne i 2007 og afregnet med leverandøren i 2008). Generalforsamlingen godkendte regnskabet efter disse afklaringer.

Budgettet for 2008 blev baseret på et fortsat kontingent på kr. 150. Der blev fremlagt og godkendt dette budget (alle beløb i kr):

Indtægter:
Kontingent 37.500
Annoncer 2.500
Indtægter i alt: 40.000
Udgifter:
Afholdelse af bestyrelsesmøder (transport mv) 6.000
Afholdelse af DM (underskudssikring) 2.000
Generalforsamling 3.000
Løbstilskud 500
Tilskud til lokale aktiviteter 1.000
Streamere, foldere, bannere 5.500
Diverse og administration 2.000
Blad (trykning og porto) 34.000
Udgifter i alt 54.000
Resultat (underskud) -14.000

Der er usikkerhed om virkningen af de nye portoregler for forsendelse af bladet. Der havde desuden været talt om at budgettere med udgifter til trykning af foreningens historie – dette blev der dog ikke fundet behov for.

Behandlingen af indkomne forslag gik glat – der var ikke kommet nogen forslag.

Torben Thellefsen og Mogens Skov var på valg. Begge genopstillede og blev genvalgt. Hasse Højlund og Jørgen Pedersen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. Hasse tilbød at arbejde aktivt, hvilket bestyrelsen skrev sig bag øret, det er godt at have reserver at trække på. Generalforsamlingen bad redaktøren sørge for, at navnene på alle bestyrelsesmedlemmerne fremgår af bladets kolofon.

Som revisorer blev C. G. Rasmussen og Jan Buschardt genvalgt, mens Jørgen Højbjerg er suppleant.

Både under bestyrelsens beretning og under eventuelt kom der mange gode forslag, som bestyrelsen vil bruge som inspiration for det kommende års arbejde. Forslagene er her resumeret i kort form.

Mange forslag handlede om synlighed i samfundet og trafikken:

 • Streamere til bilen: Fravalgt indtil nu, idet vi har holdt os til cyklerne.
 • Vimpler på en stang bag på cyklen. Er et krav ved Paris-Brest-Paris. Påtryk bør være med refleks-materiale.
 • En Leitra i Århus køres af en journalist ved Århus Stiftstidende – han kan måske aktiveres?
 • Foreningen kan købe en cykel mhp. udlån: Interesserede cyklister, journalister mhp. anmeldelse. Den fremherskende holdning var dog, at vedligeholdelse samt logistik og administration vil være for vanskelig og dyr, set i forhold til udbyttet.
 • Ide til iværksættere: Liggecykeludlejning.
 • Artikler i DCF-bladet.
 • Artikel i ”Cykelmotion Danmark”.
 • Brug en journalist til at skrive professionelt udformet artikel … brug ikke en journalist – de roder det hele sammen.
 • Deltagelse i motionsløb: Start sidst og bliv set af flere, når du overhaler.
 • Go-cards til uddeling på cafeer: Vil koste ca. kr. 25.000 til hele Danmark.
 • Hvad med folderen? Den er klar til trykning, så snart vi har to gode fotos til for- og bagside. Kan evt. udstilles hos cykelhandlere (what’s in it for them?).
 • Cykelsmedene på teknisk skole (Lolland-Falster, Lyngby og Herning) er interesserede i liggecykler.
 • Links i bladet til gode steder at prøve liggecykler.
 • Bladet bør ligge i Glumsø på cykelmuseet.
 • Foreningsstøtte til indendørs cykelbaner i haller.
 • Lokale pr-arrangementer, hvor en lokal klub stiller sig op på torvet og viser frem, fortæller og lader prøve.
 • Cykelkaravaner i afsides egne om sommeren vil vække opmærksomhed.
 • Brug KultuNaut.dk til at annoncere lokale arrangementer.
 • Vores website trænger til at blive peppet op: Flere billeder, video (YouTube) og et mere professionelt design vil virke mere tiltrækkende på ikke-nørder.
 • Bjørn planlægger en tur til Østrig og at lave et foredrag ud af det.
 • Klimakonferencen i København i december 2009 vil være en god anledning til at slå på tromme for liggecykler. C.G. Rasmussen laver et Mobildesign seminar, og Liggecykelforeningen er inviteret med som medarrangør. Der kan evt. søges støtte.
 • DR’s Guld og Grønne Skove kunne give en liggecykel til en familie.
 • Husk DM i Ålborg 29.-30. august.

Spørgsmål og svar:

 • Kontakt til udenlandske klubber?: Der udveksles blade med Sverige, Tyskland, Schweiz, Belgien, Holland, England.
 • Kontakt til biblioteker?: Kun Odense Bibliotek abonnerer på bladet.
 • En publikation om foreningen?: Jørgen Højbjerg pusler stadig med ideen om en 16-siders sag.

Som det ses, skortede det ikke på ideer til at fremme liggecyklismen. Eftersom dette er en væsentlig del af foreningens målsætning, vil bestyrelsen bruge dette idekatalog fremover. Vi lover, at vi ikke at gennemfører det hele.

Tak for god deltagelse i generalforsamlingen samt i søndagens meget spændende og velbesøgte udstilling på Industrimuseet.