Referat af generalforsamling 2010

Generalforsamling lørdag den 10. april 2010

Antal deltagere: 18 medlemmer, 1 gæst.

Valg af dirigent.

Brian Scharling.

Valg af referent.

Nils Birkegaard

Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

Efter Brians fremlagde beretningen, som blev godkendt med applaus.

Aflæggelse og godkendelse af revideret budget.

Mogens fremlagde regnskabet, som er godkendt af revisorerne. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Vi ligger stabilt på ca. 230 medlemmer. Der er kun en enkelt annoncør i bladet (Cykel-Optimisten).

Vedtagelse af kommende års kontingent og fremlæggelse af budget for indeværende år.

Bestyrelsen foreslår 150 kr. i årligt kontingent (som nuværende).

Budgettet blev fremlagt af Brian og godkendt.

Kontingent for 2011 bliver som foreslået af bestyrelsen 150 kr.

Behandling af indkomne forslag.

Nedsættelse af bladudvalg.

 • Ketty tilbyder at tage en “reporter” rolle: Interviewe folk, som har et budskab, og skrive artikler for dem. Skyper-interviews er ok.
 • Jørgen Pedersen og C. G. Rasmussen vil gerne skrive.
 • Michael Seierup vil gerne oversætte fra engelsk.
 • Ønsker om stof:
  • Produktnyheder, produktbeskrivelser, teknik.
  • Erfaringer med ture, rejser. Turberetninger om rejser i udlandet.
  • Der er på vej en beretning om en tur fra Vejle til Barcelona. Forventet varighed 3-4 uger. Ca. 2.500 km ud, fly hjem. Turen køres på Hurricane. Afgang 12. maj.
  • Rapport fra Spezi i Germersheim (C G Rasmussen).
  • Deadline advarsel ønskes på forsiden af hjemmesiden.
  • Prøvekørsler.
  • Biomekanik og optimering.
  • Hints om gode steder på nettet.
  • Kalender for kommende arrangementer.

Stor ros til redaktøren for et flot blad.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Torben Thellefsen og Hasse Højland er på valg.

Nyvalgte til bestyrelsen: Søren Dahl og Torben Thellefsen.

Suppleanter: Michael Seierup og Jørgen Pedersen.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Revisorer: Jon Bendtsen og Jan Buschardt.

Suppleant: C. G. Rasmussen

Eventuelt

 • Foldere til uddeling er der masser af — opfordring til at tage med til venner og bekendte.
 • Bogen om hurtige cykler går som varmt brød, enkelte stadig til salg.
 • Plakater fra velomobilseminaret: Nogle til overs uddelt.
 • Arrangement i København 24. juni, Copenhagen Bike Parade: Opfordring til fælles deltagelse og evt. gruppetransport.
 • Århus Cykelby planlægger et tilsvarende arrangement i eftersommeren, hvor nogle gader reserveres til cykler og der køres paradekørsel gennem byen. Nærmere herom på hjemmesiden, når info bliver tilgængelig.
 • Forslag om en fælles cykeltur i Nordtyskland sammen med tyske foreninger.
 • Tilmelding til VM er åben.