Referat af generalforsamling 2013

Afholdt i København 6. april 2013.

Valg af dirigent

Brian Scharling blev valgt.

Valg af referent

Torben Thellefsen blev valgt.

Aflæggelse af og godkendelse af bestyrelsens beretning

Brian Scharling oplæste bestyrelsens beretning. (se herunder) Den blev godkendt.

 • Ved DM 2012 i Rebild havde der været et ønske om en “godt bakket” rute. Det må siges at lykkedes, da landevejsløbet havde ca 13 højdemeter/kilometer. Til sammenligning har et af de mest bakkede motionscykelløb i Danmark “kun” 10,5 hm/km. De mange bakker til trods endte det alligevel med at en velomobil var hurtigst.
 • I november 2012 afholdtes det første Juleræs i samarbejde mellem Velomobilcenter.dk og Liggecykelforeningen. Det bedømtes af deltagerne til at have været et godt arrangement og vil blive gentaget i 2013 (24. november). Det er dejligt med arrangementer ud over de faste (forårsweekend og DM).
 • Forårsweekenden afholdes nu uden en egentlig udstilling. Det har ikke været muligt at få tilsagn fra Cykel-Optimisten og Velomobilcenter.dk, og i stedet for kun at udstille private cykler har vi valgt kun at mødes og køre et par ture sammen.
 • DM 2013 afholdes ved Odense.
 • DM 2014 afholdes måske ved Værløse.
 • Vi har droppet vores medlemsblad og arbejder med nye måder at holde kontakt med medlemmerne på. Vores hjemmeside er under kraftig ombygning, og vi forventer os en del af den. Feedback ønskes, fra medlemmer og brugere. Vi synes at vores forum har bedre potentiale end Facebook, især i forhold til at “huske” tidligere diskussioner.
 • Vores logo er blevet opdateret, og vi har planer om at bruge det i forskellige sammenhænge.
 • Bestyrelsen har siden sidst holdt 2 fysiske møder og 2 møder via Skype.
 • Vi vil gerne opfordre til at vores medlemmer finder på og/eller foreslår arrangementer af forskellige arter.
 • C.G. har søgt EU-støtte, via os, til Eurotour 2013. Der er tilmeldt 28 personer fra 7 lande. Eurotouren er afledt af ROAM (2011), men den blev for stor (~130 personer) og faldt sammen under sin egen vægt. C.G. er hovedmanden bag “plan B” som gennemføres til sommer.

Beretningen blev godkendt.

Aflæggelse af og godkendelse af revideret regnskab

Selve regnskabet blev ikke taget til referat. Kommentarerne blev:

 • Udover renter betaler vi nu 300 kr i kontogebyr årligt. Det foreslås at vi overvejer at skifte bank.
 • Kontingentet ser lavt ud? Det svarer kun til 125 medlemmer.
 • Medlemstallet er muligvis stabilt fra 2011.
 • Vil folk betale kun for hjemmeside? Det ved vi ikke. Vi håber det, og vi har også andre tilbud til medlemmer end kun hjemmeside.
 • Er der sponsorindtægter til DM? Det varierer. Farum kommune støttede i 2011, og DM i Aalborg fik en del støtte (fra firmaer).

Regnskabet blev godkendt.

Vedtagelse af kommende års kontingent og fremlæggelse af budget for indeværende år

Budgettet blev ikke taget til referat.

Bestyrelsen foreslår 95 kr i kontingent for 2014. Det vedtoges.

Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Genvalg til alle opstillede (Poul, Brian, Hans Jørgen). Jørgen Pedersen valgt som suppleant.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Genvalg til Jan og Jon, med Halfdan som suppleant. Jon beder om at få eksplicit besked når det er tid til revision.

Eventuelt

Livlig diskussion.