Referat af generalforsamling 2014

Afholdt i Randers 5. april 2014.

Dirigent: Brian Scharling

Referent: Jon Bendtsen

Bestyrelsens beretning: Formand Brian Scharling fremlægger.

– – –

Der var været afholdt 6 møder, 3 med fysisk fremmøde og 3 pr. telefon. Poul trak sig efter generalforsamlingen og Jørgen Pedersen indtrådte i stedet for.

I løbet af året har vi drøftet arrangementerne forårsweekend 2013 og 2014 og DM2013 og DM2014. Ifm. 2013 snakkede vi bl.a. om, det kunne være relevant med flere klasser. Vi har gennem mange år snakket om en DM drejebog, så det kunne være nemmere at arrangere et DM. Det arbejde er nu kommet i gang og bruges nu ifm. DM 2014.

I forlængelse af generalforsamlingen sidste år snakkede vi noget om medlemsinitiativer. Om arbejdsgangen ved indmeldelse af nye medlemmer (inddrager hjemmeside, kasserer, webmaster). Nyhedsmail til medlemmer. Der har ikke været så meget at skrive om, så det er ikke blevet til så meget.

Hjemmesiden er ikke helt klar endnu. Der mangler mindre justeringer, som gerne skulle være på plads inden sommerferien. Vi har ikke betalt sidste fjerdedel endnu.

Og så lidt om merchandise mv. Infofolder. Vi er startet på en revidering men den er ikke afsluttet. Vi har snakket indmeldelseskort på størrelse med postkort. Det er igangsat men ikke fuldført. Klistermærkerne har trukket ud men er klar til trykken i næste uge. Cykeltrøjer er strandet lidt pga. svært at finde leverandør. Vi har dog fundet én nu. Men er interessen der fortsat? (spørgsmål til GF)

Vi har i 2013 haft ca. 150 medlemmer. Det må siges at være fint når bladet ikke er der mere og kontingentet er sat ned.

Mht. øvrige arrangementer har vi givet tilskud til messer på Sjælland (i samarbejde med Velomobilcentret). Været med på Fars dag på teknisk museum i Helsingør og juleræs i november med Velomobilcentret.

Vi har i de sidste par år snakket meget i bestyrelsen og handlet lidt. Det er demotiverende og mindsker arbejdsglæden. Jeg håber, at vi fremadrettet bliver bedre til at sætte fælles ambitioner og få udført de opgaver, vi får givet og giver hinanden.

Og så vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til Torben T, Søren og Poul for deres indsats i bestyrelsen.

– – –

Vi debatterer om foreningen skal få lavet en ny omgang trøjer?

Vi beslutter at bestyrelsen skal spørge medlemerne via en email om de ønsker en omgang trøjer.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Foreningens regnskab 2013: Mogens Skov gennemgår regnskabet. Jon Bendtsen undskylder at han har glemt forårsweekend 2013 bilag som Mogens først har fået nu. Resultatet for 2013 ser derfor ud til at blive yderligere minus et par tusinde, i alt -16.000, men det gør ikke noget for foreningen har pengene.

Vi begynder at diskutere foreningens hjemmeside kontra facebook.

Foreningens regnskab blev godkendt.

Vedtagelse af kontingent og fremlæggelse af budget for 2014.

Vedtaget kontingent: 95,- uændret

Budget for 2014:

indtægter 13.000
udgifter 5.000 til arrangementer
4.000 til administration
2.000 til rejser
6.000 til hjemmesiden
17.000 ialt
resultat: -4.000

 

André taler om hans DM planer. Brian forslår at André sender et forslag så tager bestyrelsen stilling til det.

André taler om at velomobilcenteret giver købere af velomobiler et gratis medlemskab af liggecykelforeningen. Brian siger at det har foreningen vist gjort før med Cykeloptimisten.

Generalforsamlingen godkender ovenstående kontingent og budget 2014.

Behandling af indgående forslag. – der er bare ikke kommet nogen.

Valg til bestyrelsen.

Jørgen Pedersen stiller op – blev valgt for 1 år

Jon stiller op – blev valgt for 2 år

Halfdan stiller op – blev valgt for 2 år

Bestyrelsen består således af: Hans Jørgen, Brian Scharling, Jørgen, Jon og Halfdan.

Jørgen Østeraa blev valgt som suppleant.

Valg af 2 revisorer

Jan Buschardt genopstiller som revisor – valgt

Søren Møller blev valgt som revisor.

André blev revisor suppleant.

Eventuelt

Vi snakker videre om hjemmesiden.

Vi bestiller klistermærker.

André og Halfdan fortæller om DM i liggecykelforeningen der bliver 13-14 september. Samarbejde med BSR – Bastrup Cykel Rundt og Furesø store cykeldag. Det bliver på Værløse flyvestation. Drag race 50 meter bred, 3,2 kilometer langt.

Der er kontakt til Ballerup superarena, men det koster en del penge.

Det overvejes at lave en Nordic Cup, evt. også med deltagelse fra Holland og Tyskland.

Kommunen regner med 1.000 mennesker til store cykeldag.

BSR regner med 1.500 mennesker.

Vi skal dog regne med at vi skal overholde nogle deadlines når vi skal samarbejde med disse andre organisationer.

Søren synes at det var fantastisk med tilskuere til VM i Leer

BSR overvejer at købe et tidstagningsudstyr og søger en medsponsor. André skaffer flere detaljer til bestyrelsen.

Den 31 maj: Copenhagen Street race ved Fields. Det foregår på lukkede veje. I 2013 var der også DM i Brompton, rulleskøjter. I 2013 kørte vi sammen med racercyklisterne, hvor Jan Seramet blev nr. 2, slået med 1 sekund af en licens rytter. I 2014 bliver adskilt.

Jon er på udkik efter en Thys Rowing Trike, så hvis i ser en, så gik mig et praj.

Søren Møller vil gerne have folk med på Oslo-Berlin og synes at vi skal støde til og køre noget af turen med dem.

André siger tak fordi så mange kommer til Juleræs som laves i samarbejde med Liggecykelforeningen/velomobilcenter.

21:20 generalforsamlingen afsluttes.

Jørgen og Torben fortæller lidt om søndagens tur. Den startes fra Randers Regnskov. Vi skal være ude klokken 10, og der kan evt. måske efterlade nogle bagage i bilerne. Vi kører syd om fjorden og tager en færge. Der kommer 2 bakker i morgen. Der er kun en butik, en Rema 1000, og der er ikke flere butikker undervejs. Den anden bakke er på den anden side af fjorden lige efter færgen. Færgen koster 20,- de tager også Dankort.

André, Per og Jon tager afsted klokken 7:30, men spiser morgenmad før. Resten spiser lige deromkring.

Hytterne skal gøres rene inden vi forlader dem.

Hans Jørgen havde 2 interessante cykler med.