Løbsreglement

Reglement for HPV-konkurrencer

Reglementet gælder for konkurrenceløb, der køres under Liggecykelforeningen. Reglementet gælder for en hel sæson ad gangen, og kan evt. ændres i forbindelse med overgangen til en ny sæson.

Disse regler er gældende fra og med sæsonen 2008.

Sikkerhed

I alle konkurrenceløb med samlet start (eller hvis løbsledelsen skønner det nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager) skal der køres med en godkendt cykelhjelm (CE, ANSI, SNELL eller tilsvarende godkendelsesmærke). Løbsledelsen kan efter skøn give dispensation fra denne regel, f.eks. for fuldkåbecykler med anden form for beskyttelse af hovedet. Rytternes deltagelse i løbene sker på eget ansvar.

Cykeltyper

Alle typer HPV’er (f.eks. liggecykler med eller uden kåbe, MTB-cykler, løbehjul osv.) konkurrerer på lige fod og i samme klasse. Kun HPV’er, der udelukkende fremdrives ved muskelkraft, er tilladte. Én rytter må kun deltage med én HPV i det samme stævne og må altså ikke benytte forskellige HPV’er til hver disciplin. Én HPV defineres som et køretøj med det samme stel. Der må således gerne udskiftes dele på cyklen, som f.eks. hjul, kåbe osv. Tvivlstilfælde afgøres af løbsledelsen.

Klasseinddeling af ryttere

Rytterne inddeles i tre klasser:

  • Åben klasse (åben for alle deltagere).
  • Kvindeklasse (åben for alle piger og kvinder).
  • Ungdomsklasse (åben for børn og unge til og med 14 år).

Kvinder, børn og unge kan deltage i mere end én klasse. Således deltager kvinder over 14 år både i kvindeklassen og i den åbne klasse. Drenge til og med 14 år deltager både i ungdomsklassen og den åbne klasse. Piger til og med 14 år deltager i alle tre klasser.

Pointgivning

Der gives point i forbindelse med alle konkurrenceløb. Løbene skal være forud annonceret til alle medlemmer af Liggecykelforeningen (f.eks. gennem medlemsbladet eller hjemmesiden). Det er kun ryttere, der har tilmeldt sig gennem foreningen, der tæller med i pointgivningen.

I almindelige konkurrenceløb gives der i hver klasse point til alle ryttere, der har gennemført løbet. Antallet af point er afhængigt af placering og antal deltagere i den pågældende klasse og gives efter pointtabellen. I konkurrenceløb, hvor rytterne ikke kører den samme distance, gives de første placeringer til dem, der har gennemført den længste distance. Ryttere, der udgår pga. et cykelstyrt eller en “lovlig defekt” får 1 point. En “lovlig defekt” kan f.eks. være punktering, defekt gearskifter eller andre tekniske problemer med cyklen. I tilfælde af en delt placering får rytterne point svarende til denne placering (f.eks. hvis tre ryttere deler 4. pladsen, så får disse ryttere point svarende til en 4. plads).

Større stævner med flere konkurrenceløb (som f.eks. HPV-DM) tæller kun som én konkurrence i forhold til ranglisten og der gives point efter den samlede stilling. Den samlede stilling afgøres ved at sammentælle point for hver enkelt disciplin efter samme system som i almindelige konkurrenceløb. Til alle discipliner gives point efter samme antal deltagere; dette antal er det højeste antal deltagere i nogen disciplin. Hvis der f.eks. er 6 deltagere i den ene disciplin og 4 i den anden, gives point til begge som om der var 6 deltagere – uanset om disse er fordelt på 6 eller 10 forskellige personer.

Til internationale konkurrenceløb er det kun de danske ryttere, der tæller med i pointgivningen.