Forårsweekend – husk tilmelding senest 1. april

Generalforsamling og forårsweekend 2016

Liggecykelforeningen inviterer til årets forårsweekend i weekenden 16.-17. april på
Blommehavens camping, Ørneredevej 35 Højbjerg (Aarhus). Det bliver en weekend med
hygge, cykelture og den obligatoriske generalforsamling.

Program:
Lørdag kl 11:00 Fælles cykeltur i kuperet terræn syd for Aarhus.

kl 18:00 Fælles spisning på Camping Blommehaven.

kl 19:30 Generalforsamling jvf. klubbens vedtægter, der kan ses på vores hjemmeside:
Liggecykelforeningen.dk/om/vedtaegter

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
5. Vedtagelse af kommende års kontingent og.
fremlæggelse af budget for indeværende år.
6. Behandling af indkomne forslag:
– der er forslag fra bestyrelsen om at minimum antal
bestyrelsesmedlemmer ændres til 3 medlemmer i
stedet for 5. Dette begrundes i, at det de forudgående
år har været svært at tiltrække medlemmer til dette
hverv.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Søndag kl 9:00 Fælles cykeltur.
kl 13:00 Afslutning.

Liggecykelforeningen dækker udgifter til overnatning i hytter (sengelinned skal medbringes)
samt aftensmad lørdag og morgenmad søndag. Tilmelding til overnatning og spisning senest
1. april til formand@liggecykelforeningen.dk eller tlf. 2577 8798 (Jørgen Pedersen)
Vi planlægger cykelturene, så alle så vidt muligt kan være med, både med hensyn til tempo og
længde. Vi modtager gerne ideer/forslag til underholdende indslag lørdag aften efter
generalforsamlingen.

Ret til ændringer forbeholdes!