Generalforsamling og forårs(pinse)weekend 2024 tæt på Tange Sø

Liggecykelforeningen har lejet sommerhus i pinsen, 18.-21. maj på adressen Teglgårdsparken 8 Truust, 8882 Fårvang – ca. 45 km på cykel fra Aarhus.

Det bliver en weekend med hygge, cykeltur og den obligatoriske generalforsamling.

Program:

Lørdag kl. 16:00 Sommerhuset er til rådighed.

Søndag kl. 10:00 Fælles cykeltur i kuperet, naturskønt område.

kl. 19:00 Fælles aftensmad på klubbens regning.

kl. 20:00 Generalforsamling jvf. klubbens vedtægter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
 5. Vedtagelse af kommende års kontingent og fremlæggelse af budget for indeværende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Mandag kl. 10:00 Endnu en cykeltur (vi har huset indtil tirsdag kl 10).

Liggecykelforeningen dækker udgifter til overnatning i hytterne, morgenmad søndag og mandag samt aftensmad søndag.

Tilmelding til overnatning, spisning og/eller generalforsamling senest 1. maj til formand@liggecykelforeningen.dk eller tlf. 25778798 (Jørgen).

VI planlægger cykelturene så alle, så vidt muligt, kan være med, både med hensyn til tempo og længde.

Vi modtager gerne ideer/forslag til indslag søndag aften efter generalforsamling.

Ret til ændringer forbeholdes!

Her er referat fra sidste års generalforsamling


Studietur til Spezi – i Lauchringen nær Schweiz

Bestyrelsen har planlagt fællestur til liggecykeludstillingen SPEZIALRADMESSE i Lauchringen i weekenden 27.-28. april. På grund af afstanden, har vi valgt at lave en togtur (på 1. klasse 🚅 😎 👏 👍 ).

Planen er (med forbehold for ændringer):

 • Fredag morgen, Aalborg banegård afgang kl. 06:05 – Kolding kl. 09:18.
 • Fredag aften ankomst til hotel Mezzero ca. 1,1 km fra udstillingsområdet.
 • Lørdag og søndag besøg på Spezialradmesse i Lauchringen.
 • Hjemturen starter mandag morgen kl. lidt før 6!
 • Kolding kl. 17:56, Aalborg kl. 20:51.

Budgettet for turen (morgenmad inkluderet) løber op i lidt over 21.000 kr. ved 8 deltagere. Foreningen giver tilskud til turen, således at deltagerbetalingen bliver 2.000 kr..

Vi har 8 pladser, hvor tre allerede er besat at bestyrelsen. De 5 resterende udbydes først til de, der var medlemmer i 2023 (disse har modtaget en personlig besked på mail). Der skal gives svar til formanden (Jørgen P.) senest søndag d. 14. januar 2024 på formand@liggecykelforeningen.dk

Hvis der er flere pladser, går vi videre til øvrige. Vi vil som udgangspunkt prioritere de, som har haft et mere eller mindre varigt medlemskab, men ikke var med sidste år.

Alle kan principielt byde ind og komme på venteliste, og alt kommer til at foregå efter princippet kaldet ‘først til mølle’, med de allerede nævnte forbehold. Der modtages kun henvendelser på ovenstående mail.

Hvis det bliver aktuelt, er vi indstillet på, at undersøge muligheden for flere pladser i tog og på hotel, dog ikke af hensyn til medlemmer, der melder sig ind i år for første gang.

De som kommer til at deltage, skal senest 25. marts 2024, have indbetalt 2.000 kr. til dækning af deltagergebyr. Hvis ikke dette opfyldes, vil vi uden tøven gå videre med en eventuel venteliste.


Kontingentbetaling 2024

Kontingent for 2024 blev på generalforsamlingen 2023 fastsat til 95 kr.. Beløbet bedes indsat på foreningens konto senest den 15. marts.

Kontonummeret er: reg 1551 konto 0016924083 – kan også betales med Mobilepay mobil 299 399 12 – husk at angive navn – betalt kontingent er en forudsætning for deltagelse i ovennævnte arrangementer.

Nyt medlem: Send også en mail til kasserer@liggecykelforeningen.dk med dine kontaktoplysninger og adresse.