Generalforsamling og forårsweekend 13-15/5 2022 i campinghytter ved Ebeltoft

Liggecykelforeningensforårsweekend og generalforsamling bliver i år (med forbehold for coronabegrænsninger) midt i maj midt i Danmark. Det bliver en weekend med hygge, cykeltur i Nationalpark Mols Bjerge til Agri Bavnehøj og Helgenæs samt den obligatoriske generalforsamling lørdag aften.

Program:

Fredag kl. 15:00 Hytterne er til rådighed hos Krakær Camping

Lørdag kl. 10:00 Fælles cykeltur 50 km eller 30 km med pause :-).
Ruten kan findes på Bikemap.net ”Liggecykelweekend 2022” eller GPX

kl. 19:00 Fælles spisning på klubbens regning.

kl. 20:00 Generalforsamling jvf. klubbens vedtægter.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
  5. Vedtagelse af kommende års kontingent og fremlæggelse af budget for indeværende år
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  9. Eventuelt

Søndag kl. 11:00 Afslutning.

Liggecykelforeningen dækker udgifter til overnatning i hytterne, morgenmad lørdag og søndag samt aftensmad lørdag. Tilmelding til overnatning, spisning og/eller generalforsamling senest 15. april til formand@liggecykelforeningen.dk eller tlf. 25778798 (Jørgen).

Vi cykler i et tempo, så alle, så vidt muligt, kan være med, ruten giver mulighed for at korte km af efter behov:-) Vi modtager gerne ideer/forslag til indslag lørdag aften efter generalforsamling.

Generalforsamlingen foregår efter klubbens vedtægter, der kan ses på vores hjemmeside, Liggecykelforeningen.dk.

Referatet fra sidste generalforsamling er her.

Spezi

Studieturen til Spezi – 25 års jubilæumsudstilling – blev sidste år udsat/aflyst. Alle tilmeldte til turen er igen klar til at tage af sted i år. Der er pt. ikke flere pladser i bussen, men vi skriver gerne op på venteliste til evt. afbud.

Kontingentbetaling 2022

Kontingent for 2022 blev på generalforsamlingen 2021 fastsat til 95 kr.. Beløbet bedes indsat på foreningens konto senest den 15. marts

Kontonummeret er: reg 1551 konto 0016924083 – kan også betales med Mobilepay mobil 299 399 12 – husk at angive navn. Betalt kontingent er en forudsætning for deltagelse i ovennævnte arrangementer.

Nyt medlem: Send også en mail til kasserer@liggecykelforeningen.dk med dine kontaktoplysninger og adresse.

Ændringer pga. Covid 19 eller andet kan forekomme!

På gensyn – Bestyrelsen