Generalforsamling og forårsweekend 5. – 7. maj 2023 i campinghytter i Odsherred

Liggecykelforeningensforårsweekend og generalforsamling bliver i år med udgangspunkt fra Kongsøre Camping nær Vig i Odsherred.

Det bliver en weekend med hygge, cykeltur, bl.a. på en Tour de France stigning (nå nej – vi kører nedad 😆) samt den obligatoriske generalforsamling lørdag aften.

Program:

Fredag kl. 14:00 Hytterne er til rådighed.

Lørdag kl. 10:00 Fælles cykeltur ca. 50 km.
Ruten kan findes på Bikemap.net ”Liggecykelweekend 2023” eller GPX.

kl. 19:00 Fælles spisning på klubbens regning.

kl. 20:00 Generalforsamling jvf. klubbens vedtægter.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
  5. Vedtagelse af kommende års kontingent og fremlæggelse af budget for indeværende år
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  9. Eventuelt

Søndag kl. 11:00 Afslutning.

Liggecykelforeningen dækker udgifter til overnatning i hytterne, morgenmad lørdag og søndag samt aftensmad lørdag.

Tilmelding til overnatning, spisning og/eller generalforsamling senest 15. april til formand@liggecykelforeningen.dk eller tlf. 25778798 (Jørgen).

Vi cykler i et tempo, så alle, så vidt muligt, kan være med, og ruten giver mulighed for at korte km af efter behov 🙂

Vi modtager gerne ideer/forslag til indslag lørdag aften efter generalforsamling.

Her er referat fra sidste års generalforsamling


Spezi 😟 🤔

Vi har gennem en årrække arrangeret en tur til Spezi i Germersheim, men efter flere års aflysninger på grund af Corona har arrangøren helt opgivet. Udstillingen er dog ”overtaget” af liggecykelproducenten Wolf & Wolf og forsøges afholdt i sidste weekend i april i Lauchringen i det allersydligste af Tyskland.

Vi har ikke planer om at arrangere tur derned i år. Dette begrundet i tvivl om, hvorvidt udstillingen bliver på samme niveau som tidligere. Afstanden er længere, og dermed længere rejsetid. Sidst men heller ikke uvæsentligt, så vil der blive tale om arrangementer/ture to weekender i træk.


Kontingentbetaling 2023

Kontingent for 2023 blev på generalforsamlingen 2022 fastsat til 95 kr.. Beløbet bedes indsat på foreningens konto senest den 15. marts.

Kontonummeret er: reg 1551 konto 0016924083 – kan også betales med Mobilepay mobil 299 399 12 – husk at angive navn – betalt kontingent er en forudsætning for deltagelse i ovennævnte arrangement.

Nyt medlem: Send også en mail til kasserer@liggecykelforeningen.dk med dine kontaktoplysninger og adresse.

På gensyn – Bestyrelsen