Nyheder februar 2021

Generalforsamling og forårsweekend i campinghytter ved Sorø sø

Liggecykelforeningen har reserveret hytter i weekenden, 29-30. maj på Sorø sø camping, Udbyhøjvej 10, 4180 Sorø. Det bliver en weekend med hygge, cykeltur til cykelmuseet i Glumsø og den obligatoriske generalforsamling.

Program:

Fredag14:00Hytterne er til rådighed.
Lørdag10:00Fælles cykeltur bl.a. til cykelmuseet i Glumsø.
19:00Fælles spisning på klubbens regning.
20:00Generalforsamling jvf. klubbens vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
5. Vedtagelse af kommende års kontingent og fremlæggelse af budget for indeværende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Søndag11:00Afslutning

Referat fra Generalforsamling 2020 er her…

En video fra vores tur i 2020

Liggecykelforeningen dækker udgifter til overnatning i hytterne, morgenmad lørdag og søndag samt aftensmad lørdag. Tilmelding til overnatning, spisning og/eller generalforsamling senest 15. april til formand@liggecykelforeningen.dk eller tlf. 25778798 (Jørgen).

Vi planlægger cykelturene så alle, så vidt muligt, kan være med, både med hensyn til tempo og længde. Vi modtager gerne ideer/forslag til indslag lørdag aften efter generalforsamling.

Generalforsamlingen foregår efter klubbens vedtægter.

Ret til ændringer forbeholdes!

Studietur til Spezi – Vi prøver igen i år

Bestyrelsen planlægger fællestur i minibus til liggecykeludstillingen SPEZIALRADMESSE i Germersheim weekenden 18-19. September 2021 (fredag morgen til mandag aften). Klubben giver tilskud til transporten således at egenbetaling til transport bliver 500,- (dog 300,- ”tog”-rabat til sjællændere!).

Udgifter til indkvartering på 4 og 5 sengs værelse (Hotel Zur Rose, Lingenfeld, ca. 35 € pr. dag for overnatning og morgenmad samt overnatning på hjemturen) betales selv af deltagerne under opholdet.

Planen er i øjeblikket:

  • Kørsel i minibus fra Aalborg til Germersheim fredag den 14/8. kl. 7:00.
  • Opsamling Aalborg kl 7:00 – Kolding ca 9:30
  • Lørdag og søndag besøg på spezialrad-messen i Germersheim.
  • Hjemturen starter efter at messen lukker søndag kl.16
  • Overnatning på Hotel Rennshuh i Göttingen. – tilbage i Kolding ca. 15:00, Aalborg ca. 18:00

Kontingentbetaling 2021

Kontingent for 2021 blev på generalforsamlingen 2020 fastsat til 95 kr.. Beløbet bedes indsat på foreningens konto senest den 15. marts.

Kontonummeret er: reg 1551 konto 0016924083 – kan også betales med Mobilepay 299 399 12 – husk at angive navn – betalt kontingent er en forudsætning for deltagelse i ovennævnte arrangementer.

På gensyn, Bestyrelsen