Om foreningen

Hvad vil vi?

Orientere medlemmerne om liggecykelstof fra indland og udland. Tage initiativ til liggecykelarrangementer. Fremme kendskabet til – og brugen af liggecykler og andre menneskedrevne transportmidler. Tilskynde til videreudvikling af cykler til al slags transport.
(fra vores vedtægter)

Kort historie

Foreningen, der i dag hedder Liggecykelforeningen, startede som en klub under Dansk Cyklist Forbund i starten af 1990’erne. Henimod slutningen af 1990’erne brød klubben ud og blev en selvstændig foreningen under navnet HPK-Klub Danmark. Det hed vi indtil 2007, hvor vi besluttede at skifte navn til Liggecykelforeningen. Navnet er mere mundret og nemmere at relatere til, især for udenforstående.

Bliv medlem

Kontingentet for et års medlemsskab er 95,- som indbetales på vores konto: Registreringsnummer 1551 (Danske Bank), kontonummer 0016924083.

Det vil være en stor fordel for både dig og os, hvis du også er registreret som bruger her på siden. Det er denne side vi bruger til vores kommunikation med medlemmerne.

Det er ikke nødvendigt at være betalende medlem for at være bruger på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål i denne – eller anden – anledning, er du meget velkommen til at kontakte os.

Faste aktiviteter

Vi afholder vores årlige generalforsamling i foråret, et varierende sted i landet.

Om efteråret afholder vi Danmarksmesterskaber for liggecyklister, også varierende steder.

Find referater af generalforsamlinger og andet foreningsstof med denne søgning.