Søgeresultater for: generalforsamling

Referat af generalforsamling 2014

Afholdt i Randers 5. april 2014. Dirigent: Brian Scharling Referent: Jon Bendtsen Bestyrelsens beretning: Formand Brian Scharling fremlægger. – – – Der var været afholdt 6 møder, 3 med fysisk fremmøde og 3 pr. telefon. Poul trak sig efter generalforsamlingen og Jørgen Pedersen indtrådte i stedet for. I løbet af året har vi drøftet arrangementerne […]

[Læs videre]

Referat af generalforsamling 2013

Afholdt i København 6. april 2013. Valg af dirigent Brian Scharling blev valgt. Valg af referent Torben Thellefsen blev valgt. Aflæggelse af og godkendelse af bestyrelsens beretning Brian Scharling oplæste bestyrelsens beretning. (se herunder) Den blev godkendt. Ved DM 2012 i Rebild havde der været et ønske om en “godt bakket” rute. Det må siges […]

[Læs videre]

Generalforsamling og træf i Randers

Som nævnt i kalenderen har foreningen generalforsamling og træf i weekenden den 5-6 april i Randers. Generalforsamlingen lørdag aften og overnatning sker på Randers City Camping. Weekenden starter med cykeltur lørdag eftermiddag; Vi starter fra campingpladsen kl. 12:00 Første stop er ved Justesens plads ved Randers Regnskov. Det er naturligvis muligt at  køre med herfra […]

[Læs videre]

Referat af generalforsamling 2012

Antal deltagere: 9 medlemmer. Valg af dirigent Brian Scharling blev valgt. Valg af referent Brian Scharling blev valgt. Aflæggelse af og godkendelse af bestyrelsens beretning Brian Scharling oplæste bestyrelsens beretning. (se herunder) Den blev godkendt. Siden sidste generalforsamling har vi i bestyrelsen primært arbejdet med bladet, forårsweekenden 2012 i Horsens og hjemmesiden. Desuden har vi […]

[Læs videre]

Referat af generalforsamling 2011

Lørdag den 9. april 2011 i Ungdomshuset i Odense. Deltagere: 20 medlemmer. 1. Valg af dirigent Brian 2. Valg af referent Nils Birkegaard 3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. Brians beretning i hovedpunkter: De fleste af møderne er holdt som telefonmøder. Søndagsturen sidste år blev forlang, i år bliver den lavet kortere. DM i […]

[Læs videre]

Referat af generalforsamling 2010

Generalforsamling lørdag den 10. april 2010 Antal deltagere: 18 medlemmer, 1 gæst. Valg af dirigent. Brian Scharling. Valg af referent. Nils Birkegaard Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. Efter Brians fremlagde beretningen, som blev godkendt med applaus. Aflæggelse og godkendelse af revideret budget. Mogens fremlagde regnskabet, som er godkendt af revisorerne. Regnskabet blev godkendt af […]

[Læs videre]

Referat af generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling i Liggecykelforeningen d. 18. april 2009. Der var mødt ca. 20 medlemmer op til generalforsamlingen, der fandt sted d. 18. april 2009 kl. 17.00 i beboerlokalerne Haraldsgade 16A, København. Formanden bød velkommen og orienterede om at dagsordenen var udsendt med ’Liggecyken nr. 1/2009’. 1. Valg af dirigent Formanden spurgte om hvem der […]

[Læs videre]

Referat af generalforsamling 2008

Generalforsamling 29. marts 2008. Dagen blev indledt med en ”lille” cykeltur fra Horsens til Danmarks højeste punkt, Ejer Baunehøj. At dømme efter de hjemvendte cyklister, er der noget om, at det er hårdt at køre op ad bakke på en liggecykel – måske fordi liggecyklister dovner på de lige strækninger og ned ad bakke, og […]

[Læs videre]

Referat af generalforsamling 2007

Referat af generalforsamling for HPV Klub Danmark 31. marts 2007 i Odense Fremmødte 13 medlemmer Dagsorden Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning Regnskab Næste års kontingent, budget Behandling af indkomne forslag Navneændring Øvrige vedtægtsændringer Valg til bestyrelsen Valg af revisorer Eventuelt Ad 1 Valg af dirigent Jørgen Pedersen blev valgt, og konstaterede at […]

[Læs videre]

Referat af generalforsamling 2006

Generalforsamling den 10. juni i Hjøllund Ungdoms- og Forsamlingshus 1. Til ordstyrer blev valgt Brian Bjerrum Scharling Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt på rette vis. 2. Bestyrelsens beretning. VM i Ålborg var en succes. Senest en udstilling på ”fars dag” på Teknisk Museum i Helsingør. På hjemmeside har der været debat om foreningens aktivitetsniveau. […]

[Læs videre]