Noget om dæktryk

Hvad er det rigtige dæktryk?

Undertegnede har indtil for nylig troet at det rette dæktryk var lig med det højest tilladelige for et givet dæk. På meget jævne veje og stier, er det udmærket med højt tryk.

Men efter nogle dage på nordtyske cykelstier, med disses tusindtal synkehuller og endnu flere trærødder, der danner noget der ligner en knivsæg, begyndte en lille tvivl at nage mig. Da jeg så i et klart øjeblik huskede at der på foreningens diskussionsforum, lå et link om netop dæktryk, så måtte det afprøves.

Hele hemmeligheden ligger i at dæktrykket afpasses efter vægten på det enkelte hjul. Dækket skal synke 15% ved belastning. 15% nedsynkning er ikke helt nemt at bestemme, men der er hjælp at hente.

Sæt badevægten under det ene hjul, opklodsning under det andet så cyklen er vandret. Sid på cyklen og lad en hjælper aflæse vægten. Gør ligeså med det andet hjul. Brug nedenstående link og find grafen. Her kan det aflæses hvilket lufttryk (i psi eller bar) der svarer til dækbredde og belastning på hjulet.

For min cykel blev resultatet (35 mm bredt dæk):

Normal kørsel

Forhjul, 58 kg = 58% = 62 psi, Baghjul, 43 kg = 43% = 50 psi

Ferie med bagage

Forhjul, 62 kg = 55% = 70 psi, Baghjul, 50 kg = 45% = 55 psi

Nu havde jeg atter lejlighed til at afprøve de nordtyske cykelstier. Stierne var ikke blevet bedre, men det nye dæktryk gjorde huller og trærødder lidt mindre ubehagelige. Hertil er at tilføje at jeg ved første afprøvning, kørte jeg med 90 psi tryk i både for- og baghjul. Med det høje tryk havde der faktisk været en tendens til at forhjulet ligefrem mistede jordkontakten ved særligt voldsomme ujævnheden. Ikke specielt heldigt hvis farten er god og på vej nedad en bakke!

Komforten stiger og rullemodstanden falder når dækket bliver bredere, altså ved samme tryk. Derfor skal dækkene være noget bredere næste gang jeg skal bygge en cykel. For nuværende er det 35 mm.

http://www.bikequarterly.com/images/TireDrop.pdf

— Mogens Skov